Urbanistické štúdie
2016 IBV Podtarníkovo
 • Kubínska hoľa, Dolný Kubín
 • novostavba

autor: Ing.arch. Marek ŠTIFFEL
​          Ing. Radovan MIKULÁŠ

2016 IBV Párnica
 • Párnica, okr. Dolný Kubín
 • novostavba

autor: Ing.arch. Marek ŠTIFFEL

2016 IBV Veličná - Gazdinská škola
 • Veličná, okr. Dolný Kubín
 • novostavba

autor: Ing. Radovan MIKULÁŠ

2013 IBV Bakovec II
 • Párnica, okr. Dolný Kubín
 • novostavba

autor: Ing. Nasťa JÁNYOVÁ
​          Ing. Radovan MIKULÁŠ

2013 IBV Kráľovica
 • Malé Rypňany, okr. Topoľčany
 • novostavba

autor: Ing. Nasťa JÁNYOVÁ
​          Ing. Radovan MIKULÁŠ

2009 IBV Na Kopenci II
 •  Veličná, okr. Dolný Kubín
 • novostavba

autor: Ing. Radovan MIKULÁŠ
          Juraj Fačko

Späť na všetky naše projekty
Zadajte heslo