DK ateliér, s.r.o.

Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
Slovensko

IČO: 36429678

dkatelier@dkubin.sk
dkatelier@dkatelier.sk

+421 907 66 16 46
tel./fax.: +421 43 586 45 07

Ing. Radovan MIKULÁŠ

Konateľ spoločnosti
Projekt manažér
Autorizovaný stavebný inžinier
4957 * A1

+ 421 907 661 646

Ing. Andrej ČAJKA

Statika
Autorizovaný stavebný inžinier
4936 * SP * I3

+ 421 907 767 655

Ing. Oľga MIKULÁŠOVÁ

Špecialista požiarnej ochrany
Registračné číslo 5 - 122
Projektant ateliéru

+421 907 138 104

Ing. Milan MIKULÁŠ

Projektant ateliéru, ZTI

+421 907 853 602

Juraj FAČKO

Projektant ateliéru
Stavebný dozor
10778 * 10 *

+421 908 557 609

Zadajte heslo