Sme architektonická a projekčná kancelária s dlhoročnou praxou a bohatým portfóliom prác.
  • spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov v súlade s platnou legislatívou,
  • komplexné zabezpečenie všetkých technických podkladov potrebných pre spracovanie dokumentácie stavieb, vrátane legislatívneho poradenstva,
  • komplexná projektová dokumentácia stavieb v požadovanom rozsahu, vrátane koordinácie jednotlivých zložiek projektu,
  • individuálny prístup ku každému klientovi,
  • činnosť kancelárie na území celého Slovenska,
  • každý projekt je spracovaný ako 3D model.

Naša kancelária úzko spolupracuje so stavebnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa výstavbou drevených konštrukcií, drevostavieb a montovaných stavieb na báze dreva a europanelov, drevodomov a konštrukcií z lepeného dreva.

Spolupracujúce firmy:

Vzhľadom na úzku spoluprácu s drevospracujúcimi spoločnosťami sa svojou činnosťou zameriavame na návrhy drevených konštrukcií (zrubových, rámových, skladaných, lepených a i.). Pripravujeme architektonické návrhy, dokumentáciu pre stavebné povolenie ako aj výrobnú dokumentáciu drevených konštrukcií a stavieb.

Zadajte heslo